Gratis samtale
Nyhedsbrev

Hvad vi gør anderledes?

En koncentreret beskrivelse
Hvad tilbyder vi og hvordan tænker vi?

 
Selvudvikling eller personlig udvikling opstår for alvor, når du finder ind til den person, du ønsker at være med dit bevidste sind og bliver den person, også når du i 95 % af tiden agerer ud fra automatadfærd og automattanker i din underbevidsthed.
Når din underbevidsthed støtter dit bevidste sind 100% kan alle de kræfter, der er i din underbevidsthed rettes mod dine bevidste mål, ønsker og drømme.

Ifølge kvantefysikken er alt i Universet lavet af energi, også det, der i vores verden ser ud til at være fysisk og solidt. Vi mennesker består altså af energi, ligesom alt i vores omgivelser også gør det. Og fordi energier altid interagerer og påvirker hinanden, interagerer vi mennesker også hele tiden med hinanden og vores omgivelser, som vi både påvirker og påvirkes af.
Det skyldes, at vores energi kroppe både absorberer energi udefra samtidig med, at den afgiver og sender energi ud.
Alt ER energi (altså alt i Universet) vibrerer med forskellige frekvenser. Nogle af disse frekvenser er gode for dig og føles godt, andre kan skade dig og føles ubehageligt. Hvis du er følsom over for “dårlige” vibrationer og frekvenser, vil du hurtigt opleve at blive påvirket eller drænet af andre mennesker eller omgivelser, der bærer disse lavere frekvenser.

Vand er fantastisk. Vand kan huske, vand kan kodes med energi og frekvenser og vand kan give information videre
Vi arbejder med kodet vand, som vi kalder Transformative Water® og som vi har fået varemærkebeskyttet.
Vi har pt. 10 forskellige typer af Transformative Water®, der kan støtte og løfte kroppens energisystem på forskellig vis, og som alle beskytter dig mod påvirkning af ”negativ” energi udefra,

Transformative Water MiND er den første type af kodet vand, som vi udviklede og er kernen i vores virke. Den er det primære værktøj i Transformative Water Metoden, som er vores systematiske metode til at finde og fjerne de skader, som små og store traumer har skabt i os.
MiND er både en katalysator og et værktøj. Det er midlet til at åbne op, så du med målrettede bevidste sætninger, kan ændre på de overbevisninger i din underbevidsthed, som er skabt af store eller små traumer.

- Traumer kan komme fra oplevelser i dit liv, ofte oplevelser i din tidlige barndom.

- Traumer kan overføres til dig fra dine forældre ved, at de ubevidst kommer til at overføre deres ubearbejdede traumer til dig.

- Traumer kan være universelle. Epokegørende hændelser/traumer her på jorden eller i universet, kan du bære på dele af.

Uanset hvor et traume kommer fra eller hvilken skade, det har skabt i dit sind, kan du forløse det med Transformative Water Metoden.
Vi kalder det Multi-dimensionel Traumeforløsning

Traumer er årsagen til de uhensigtsmæssige overbevisninger, du er styret af i din underbevidsthed og som er grundlaget for, hvordan du oplever dig selv, andre mennesker og verden.
Overbevisninger i din underbevidsthed bliver årsagen til stress, angst, vrede, frustration mm. Den nyeste forskning peger på, at dette er årsagen til fysisk og psykisk ubehag.

Transformative Water® retter øjeblikkelig din energi op, når du er i kontakt med det.
Når din energi er rettet op siger vi, at du er retvendt polariseret. Når du er retvendt polariseret, kan du bruge en simpel muskeltest til at afkode din underbevidsthed.
Ved hjælp af en målrettet spørgeteknik sammen med muskeltesten, kan du finde ind til kernen af det, traumet har skabt i din underbevidsthed og som er årsagen til de udfordringer, du oplever lige nu.
Alle former for Transformative Water® beskytter dig imod andres negative energier.

På vores THRIVE-forløb lærer du, hvordan du med Transformative Water MiND som katalysator og værktøj, kan reparere de skader, som diverse store og små multidimensionelle traumer har skabt i dit system.
Du forbinder dig til dit overordnede mål for dette liv, skriver dit Livsmanuskript og begynder at nå dine mål.
Du healer dit sind og din krop i takt med, at du finder ind til og ændrer på det, der skaber ubehag.

Når du ændrer det, som dine traumer har skabt i dit sind, arbejder du med årsagen til dine udfordringer. Psykisk såvel som fysisk.
Ikke alle er klar til at tage fat og arbejde på den måde.
Derfor har vi kodet vand til at afhjælpe forskellige symptomer.

Vi har udviklet:
  • Transformative Water® BoDY, som giver energi til cellerne i din krop.
  • Transformative Water® MooD, som støtter din følelsesmæssige energi og gør det lettere for dig at rumme dine følelser
  • Transformative Water® CaLM, som giver dig jordforbindelse og ofte letter tankemylder.
  • Transformative Water® ReST, som hjælper til at dæmpe din krops alarmberedskab
  • Transformative Water® Heal 1, som støtter op om din krops selvhelbredende kræfter.
  • Transformative Water® Heal 2, som styrker din krops egen healingskraft.
Disse hjælpefrekvenser kan også være en støtte til dig, der har valgt at finde ind til de dybereliggende årsager og har tilmeldt dig til THRIVE-forløbet.

Nogle mennesker får efter THRIVE-forløbet lyst til at hjælpe andre med Transformative Water Metoden. Vi har derfor lavet en uddannelse, som du kan tage som en overbygning på THRIVE-forløbet.
På uddannelsen lærer du, hvordan du arbejder med andre mennesker og støtter dem i deres multidimensionelle traumeforløsning ved hjælp af Transformative Water Metoden.
Uddannelsen tager et år og afsluttes med en praktisk og teoretisk eksamen.
Når du har bestået din eksamen må du kalde dig Transformative Water Practitioner.

Nogle af os har store opgaver i dette liv, vi har store drømme og mål og vi ønsker at manifestere dem på bedste vis så hurtigt som muligt,
Ønsker du løbende sparring til at nå dine mål og støtte til hele tiden at få øje på og forløse det, som blokerer din vej henimod dit mål, er Vækst Dit Liv forløbet for dig.
Vækst dit liv er en overbygning på THRIVE-forløbet. Du melder dig til Vækst Dit Liv for 1 år af gangen. Du har som deltager adgang til den nyeste viden, repetition og til ubegrænset support til din vækst som menneske.

Bag Livsforvandling står 3 kvinder Anja, Lena og Lene, som alle er drevet af at skabe fred i verden ved at skabe fred i det enkelte menneske.
Når det enkelte menneske er i 100% fred med sig selv, vil kampen med andre mennesker, naturen og hele verden forsvinde. Når vi er mange nok med fred i vores sind, får det mærkbar betydning for alt levende på jorden.
Anja, Lena og Lene har haft den stor glæde af at modtage inspiration til at skabe Transformative Water®.
Transformative Water Metoden er skabt på baggrund af katalysatoren og værktøjet Transformative Water MiND og trækker på elementer fra: Psykoterapi, theta healing, kinesiologi, TFT, metasundhed, regressionsterapi, hypnoterapi, coaching, vækstmodellen mm.

Ønsker du at møde os, få indblik i de teorier vi arbejder ud fra og lære, hvordan du finder de uhensigtsmæssige programmer i din underbevidsthed, prøve frekvensterapi på egen krop og få en smagsprøve på hvad Transformative Water Metoden kan gøre for dig, skal du melde dig til en af vores Workshops.

Vil du nørde lidt i kraften i din underbevidsthed, kan du lytte til Podcastserien: Din underbevidsthed - ven eller fjende? Du finder den på Spotify eller lige her
Vi skriver løbende artikler, om de udfordringer vi kan stå i her i livet. Artiklerne finder du i gruppen Livsforvandling og her på vores hjemmeside.
Nogle af artiklerne kan du måske kende dig selv i.
Læs mere om THRIVE-forløbet her
Læs mere om Transformative Water Metoden her
Livsforvandling ApS
Gl. Ålbovej 20 (ikke besøgsadresse)
6092 Sdr Stenderup
CVR: 41261277
Om os
Handelsbetingelser
Privatlivspolitik
Kursusmateriale
Kontakt
Livsforvandling ApS | Gl. Ålbovej 20 (ikke besøgsadresse) | 6092 Sdr Stenderup | Tlf.: +45 28 40 24 50