Gratis samtale
Nyhedsbrev

T H R I V E - forløb

Frigør dig fra fortidens mønstre, elsk dig selv

og bevæg dig igennem livet i glæde, ro og tillid.
 

T H R I V E - forløbet
der skaber varig forandring i dit liv!

 

Er du parat til:


At finde din indre ro, så du kan bevare overblikket også i pressede situationer.
At frigøre dig fra dét, der føles tungt og besværligt, så du kan leve dit liv i lethed og glæde.

At slippe din frygt og få tillid til dig selv og verden.
At sige farvel til konflikter og finde kærligheden til dig selv og andre.
At forløse dine traumer og finde ind til den, DU er.

Vores THRIVE - forløb er skabt til lige netop dig, som ønsker at skabe en varig forandring i dit liv og få et rum,
hvor dine tanker får lov til at arbejde for det liv, du drømmer om.

"Jeg må sige, det har sat skub i nogle ting i mit liv. For det første har jeg sagt mit trygge faste job op igennem 13 år og endelig taget springet til at gå 100% selvstændig. Det har været et ønske i lang tid, men modet og troen manglede. Kort inde i dette kursus, fik jeg denne tro på mig selv og modet til at handle på mit dybe ønske. Jeg vidste bare helt ind i mit hjerte, at det ikke kunne være anderledes. Jeg hviler i mig selv på en helt ny måde og har ubetinget tillid til, at det lykkes for mig at få succes som selvstændig. Jeg er ikke længere et sekund i tvivl". Kh Maiken

Kursusstart hold 19 - onsdag, d. 1. november 2023 kl. 19.00-20.00

Det er lige noget for mig 

Hmm, jeg har lige brug for en gratis forsamtale 

Er du klar til at genopbygge troen på dig selv
og bogstaveligt talt tage tryllestaven i egen hånd?

I de første 12 uger af vores THRIVE forløb, får du ”kørekort” til at bruge Transformative Water MiND, mens du resten af året har mulighed for at få implementeret redskabet, som en naturlig del i dit liv, når du står i større udfordringer eller blot bliver trigget i svære følelser i din dagligdag.

Du vil gennem forløbet opleve at gå fra at føle dig som et magtesløst offer for dit liv og dine omstændigheder til at føle, du selv har evnen og redskaberne til at transformere dine udfordringer og svære følelser til en kærlig læringsproces, som viser dig vejen hjem til dig selv.
Du lærer at forløse traumer og karmiske forbindelser, så du for alvor kan sætte dig selv fri.

Når du bliver bevidst om, og slipper dine begrænsende overbevisninger med Transformative Water MiND, vil du opleve, at du kan begynde at handle anderledes og være i verden på en ny måde.
Dine indre følelses-og tankestorme, begrænser dig ikke længere i at leve dit liv på den måde, du ønsker.

Du vil mærke en helt ny indre ro og tillid til din egen personlige udviklingsproces og opleve og se, alle de misforståelser, du har gjort om dig selv, som har gemt sig dybt i din underbevidsthed og begrænset dig i dit liv, så du kan slippe dem og få modet til at gå ud i verden og være dig.

Du vil opleve at dårligt selvværd, indre selvkritik og usikkerhed på dig selv og andre langsomt vil glide i baggrunden, så du kan træde ud af din skal, sige fra og sætte grænser, tage dig af dine behov og møde både dig selv og andre fra et kærligt sted i dig, som ikke længere er baseret på frygt for at blive afvist, forkertgjort eller forladt, men på en dybere forståelse af hvem du er og hvad du bidrager med i verden, når du træder frem og tager ansvar for dig selv.

Når du deltager på vores online THRIVE-forløb, vil du opleve:

 • Hvordan du går fra hele tiden at være ovre i andre og deres behov - til at komme mere hjem i dig selv
 • ​Hvordan du går fra at opleve, at andre overskrider dine grænser igen og igen - til at begynde med at tage ansvar for dig selv, sige fra og sætte kærlige grænser.
 • Hvordan du går fra indre konflikter og selvkritik - til ro og kærlighed til dig selv i alle henseender.
 • Hvordan du går fra at have et enormt behov for kontrol over alting - til at give slip i tillid til, at alting ALTID er, som det skal være.
 • Hvordan du går fra at kæmpe imod og undertrykke dine tanker og følelser - til i stedet at kunne lade dem glide igennem dig med nysgerrighed på det, der har trigget dem og med mulighed for at heale de overbevisninger, som ligger bag.
 • Hvordan du går fra at holde på dig selv for at undgå konflikter - til at stå ved dig selv med respekt for dig selv og andre.
 • Hvordan din verden på mange måder udvider sig, føles lettere og lysere - fordi du opnår et højere perspektiv på alting.

Når du deltager på vores THRIVE-forløb vil du til at starte med opleve en forandring i din tilgang til dine egne tanker, følelser og selvbillede.
Du vil opleve en større bevidsthed om, det som foregår inde i dig, så du kan bruge dit nye redskab til at teste og heale, de overbevisninger og mønstre som afspilles, i stedet for at blive reaktiv i dit ubehag.
Du vil opleve over tid, at din adfærd bliver anderledes, som du slipper flere og flere overbevisninger.
Du vil begynde at handle mere bevidst, stå mere i dig selv og tage ansvar for alt, som foregår inde i dig. Den indre transformation og større følelse af tillid til dig selv vil afspejle sig i din ydre verden, hvor dine omgivelser vil begynde at lægge mærke til din forandring.
Du vil gå ud i verden med et større perspektiv på alting, hvilket gør dig mere afslappet og tillidsfuld i det som sker omkring dig.

Kursusstart hold 19 - onsdag, d. 1. november 2023 kl. 19.00-20.00

Det er lige noget for mig 

Måske - jeg vil gerne vide lidt mere om det - book en forsamtale her


Du kan sidde trygt og godt derhjemme, fordi undervisningen foregår online.  

På vores T H R I V E – forløb får du din egen helt personlige værktøjskasse, der indeholder værktøjer,
som supplerer og løfter hinanden i DIN Livsforvandlings-proces og vi støtter dig igennem hele forløbet. 

 • Transformative Water MiND
 • 5 metoder til muskeltest
 • Spørge og test strategier i forbindelse med muskeltest
 • Manual til at fjerne begrænsende overbevisninger
 • Coaching model trin 1 & 2
 • 3 meditationer
 • 2 tekster af Thomas Troward, Skaberkraften og Principperne for overflod
 • Bevidsthedsfrekvenser og hjernestimuli i form af lyd
 • Adgang til masser af skriftligt undervisningsmateriale.
 • Metoder til at arbejde med mål og livsmanuskript
 • Principperne for at manifestere
 • Coaching/supervision til hjælp i din selvudviklings-proces

De første 12 uger foregår online, hvor vi mødes 1 gang ugentligt på zoom.
Her tager du dit ”kørekort” til at lære vores teknikker at kende.

 • Du får en makker, som du arbejder sammen med, så du er aldrig alene
 • Din makker og dig kan selv tilrettelægge hjemmearbejdet med hinanden
 • Vi mødes 1 gang om ugen på et fælles zoom møde
 • Du har adgang til replays af de fælles zoommøder
 • Du og din makker får hver adgang til 3 supervisioner, hvor vi opfordrer til, at I begge deltager.
 • Du får din helt egen værktøjs-kasse, så du selv kan fjerne dine begrænsende overbevisninger
 • Du får redskabet Transformative Water MiND
 • Du lærer at sætte livsmål og udfærdige livsmanuskript
 • Du får 3 meditationer, som hjælper dig dybere ind i dig selv og din essens.
 • Du kommer i en lukket Facebook gruppe, hvor der er sparring og støtte og hvor du altid kan stille dine spørgsmål inde.
 • Du kommer med i et kærligt og støttende fællesskab.

"Jeg ønsker virkelig for Verden og for jer, at dette vidunder-værktøj må få den udbredelse, det fortjener.
  Fra hjertet tak for det Transformative Water har ændret i mit liv". Kærligst Margrethe Foged

De næste 36 uger foregår undervisningen online 1 gang om måneden på zoom.
Her implementerer du teknikkerne i din hverdag, så du kan mærke,

at der er sker forandringer i dit liv og når det mål, du har sat dig for. 

 • Fælles zoom møde en gang om måneden med undervisning, sparring og coaching.
 • Løbende coaching og sparring, hvor vi alle hjælper og støtter hinanden, så alle når deres mål.
 • 2 årlige fysiske møder á 6 timers varighed, hvor vi arbejder intensivt med teknikkerne.
 • Adgang til i alt 6 supervisioner, hvoraf de 3 ligger i de 12 første uger og de sidste 3 er fordelt på resten af året.
 • Vi opfordrer til, at man altid tager sin makker med på supervisionerne, så I lærer så meget som muligt.
 • Vækstsamtaler med dig og din makker hver 3. måned, så vi er helt sikre på, at I er på den rette vej. 
 • Vi holder dig i hånden og coacher dig, så du når det mål, du har sat dig.

I løbet af forløbet vil du opleve, hvordan Transformative Water
bliver en helt naturlig del af dit liv.

 • Du begynder at kunne spotte uhensigtsmæssige overbevisninger gennem det talte og skrevne sprog
 • At kunne ændre overbevisningerne til at være hensigtsmæssige, så de gavner dig på en positiv måde.
 • Du vil få en viden om traumer og underliggende overbevisninger, der kan ligge til grund for fysiske smerter og udfordringer og hvordan du fjerner disse. 
 • Du vil komme til at arbejde med begrebet skyggesider og hvilke behov, der ligger til grund for de forskellige følelser.

Når du starter på THRIVE-forløbet tager vi en snak om, hvad du konkret ønsker hjælp til at få ændret i dit liv og hvordan du vil kunne mærke, at der er sket denne ændring.  

Vi vil sammen afstemme, hvad der skal til og hvordan vi arbejder sammen om at støtte dig i din udviklingsproces. 
Vi slipper dig ikke, før du har opnået dit mål, under forudsætning af, at du selvfølgelig selv er 100% committet i din selvudviklings-proces.

Kursusstart hold 19 - onsdag, 1. november 2023 kl. 19.00-20.00


Jeg vil med 

Jeg har lige et par spørgsmål, inden jeg beslutter mig helt

Vi betragter os selv i Livsforvandling, som guider, der lærer dig et håndværk, som du kan bruge i den proces, du er i - i dit liv lige nu.
Der er forskel på, hvad der vigtigst for os hver især lige nu.
Vi har ikke en mening om, hvad der er den evige sandhed, men er ydmyge over at få lov til at støtte dig i din proces.

Det kan være du har fokus på din karriere. Måske er det din personlige udvikling, som er vigtigst for dig
eller det kan være, du er mest optaget af din spirituelle udvikling.
Uanset, hvad du har fokus på, vil du have et stort udbytte af at lære vores håndværk, som er centreret omkring Transformative Water. 
Du lærer at bruge hele værktøjskassen i samspil med det ultimative værktøj, Transformative Water MiND i løbet af T H R I V E – forløbet.  

Transformative Water


Transformation. Transformér dit liv. Slip fri af gamle uhensigtsmæssige programmer, automat-tanker og dårlige vaner. Find ind til din inderste kerne og udlev dit fulde potentiale.

Hjælp dig selv. Tag ansvaret for dit eget liv. Bliv din egen coach og terapeut. Vi hjælper dig til at forstå og anvende alle værktøjerne, så du kan bruge dem i resten af dit liv.

Refleksion. Reflektér over dét, der går godt og det, der udfordrer dig og find ud af, hvad det er, der står i vejen for dig lige nu.

Indsigt. Din underbevidsthed er fuld af overbevisninger, som styrer dit liv. Nogle af dem er rigtig uhensigtsmæssige og står i vejen for det liv, du ønsker dig lige nu. Du lærer at finde dem og ændre dem på en enkel, effektiv og hurtig måde.

Vækst. Når du fjerner uhensigtsmæssige overbevisninger, skaber du udvikling. Vi hjælper dig til at få øje på din personlige udvikling og støtter op om din fortsatte udvikling, henimod det du ønsker.

Energi. Med Transformative Water MiND, hæver du din mentale livsenergi og frekvens, så du får adgang til din underbevidsthed. Du får værktøjerne til at bruge Transformative Water MiND trygt og sikkert, så udbyttet altid vil være positivt.                                                                                                

Vi viser dig vejen hjem til din sjæl og sande natur ved at gå helt ind til roden af den frygt, som gemmer sig i din underbevidsthed.

På den måde kan du sætte dig selv fri, da du opløser de forsvarsmekanismer, der fik dig til at overleve som barn, men som begrænser og udmatter dig som voksen.

Uanset, hvilke fortrængte følelser som kommer til udtryk gennem de udfordringer, du oplever, vil vores håndværk og værktøjer vise dig vejen ind til de fortrængte følelser, blokeringer og forsvarsmekanismer og hjælpe dig med at slippe dem for altid.
Vi kommer ikke med den evige sandhed og tror på, at vi alle er på vores helt egen personlige rejse med hver vores fokuspunkter og behov. Vi er meget ydmyge over, at få lov til at dele vores håndværk med dig og få lov til at støtte dig i din proces, så du kan komme i kontakt med den stærkeste version af dig selv og få succes med de forandringer, du ønsker at skabe i lige netop dit liv.
 

Har du brug for sparring, så tag imod vores gave om en halv times gratis coaching samtale.

Find den tid, der passer dig lige her

 

Hvad siger kunderne om

T H R I V E - programmet

Hør hvad Rikkesofia har fået ud af forløbet her

“Kunne du godt tænke dig at starte dagen med mod til at gå efter dine ønsker og drømme, og at have en dyb bevidsthed om, at det er DIG, der bestemmer i DIT liv og kunne du godt tænke dig at afslutte dagen i taknemmelighed og vågne med denne samme følelse den efterfølgende morgen? Så skal du ikke tøve med at tilmelde dig T H R I V E - programmet, som får min allerbedste anbefaling. De værktøjer jeg fik med fra dette kursus, er så effektive og lige til at gå til. En gave for livet!
 
Af hjertet tak! Katrina Schüsler


”Et fuldstændigt professionelt kursus, som på alle måder er unikt. Disse powerkvinder kan virkelig rykke og få dig til at arbejde med de overbevisninger, hvor du spænder ben for dig selv. Du får konkrete værktøjer, som du på disse 3 måneder gradvis får implementeret for livet. De er ved din side 24-7 hele vejen og de er alle tre kompetente til fingerspidserne. Det bedste forløb, som jeg nogensinde har deltaget i og kurset har mine allerbedste anbefalinger”.


Læs flere referencer her

Længes du efter:

 • At finde kærligheden til dig selv?
 • At tro på dig selv?
 • At føle dig god nok?
 • At være i fred med dig selv og dem omkring dig?
 • At få overskud til at nyde livet og være glad og fri?
 • At modtage alt det gode i livet
 • At få modet til at forfølge dine drømme?

Så er T H R I V E - programmet for dig, som er klar til at skabe en varig forandring i dit liv og opnå mere lethed og glæde.

Det er til dig, der er klar til at gøre en indsats og bogstavelig talt tage tryllestaven i egen hånd.

HAR DU LYST TIL

Et liv, hvor du tør mærke og vise hvem du er?
Et liv, hvor du er tro mod dig selv og kun gør dét, som føles godt og nærende for dig?
Du har måske opdaget, at det kan være svært at skabe forandring alene, for uanset hvor meget du prøver og hvad end du gør, så bliver du ved med at finde dig selv det samme sted, i de samme situationer med de samme følelser og tanker.

Det er lige her frustrationen og selvbebrejdelsen for alvor tager til, for hvorfor er det så svært for dig?

Det er alle dine begrænsende negative overbevisninger om dig selv, der styrer dig ubevidst via dine tanker og handlinger.

Men der er en vej – en vej til kærlighed, fred, glæde og frihed.

Vil du vide mere, så kontakt os:

Livsforvandling ApS
Gl. Ålbovej 20 (ikke besøgsadresse)
6092 Sdr Stenderup
CVR: 41261277
Om os
Handelsbetingelser
Privatlivspolitik
Kursusmateriale
Kontakt
Livsforvandling ApS | Gl. Ålbovej 20 (ikke besøgsadresse) | 6092 Sdr Stenderup | Tlf.: +45 28 40 24 50